SUZ

Informacijski sustav upravljanja zaštitom

1 mjesec besplatno!

Registrirajte se na suz.mapro.hr

Opis

PROCJENA – Procjena opasnosti

Operacijski sustav: Windows

Struktura aplikacije – procjena opasnosti:

 1. Organizacijska struktura društva (nivo organizacije, struktura zaposlenika)
 2. Radni prostori mjesta rada (postrojenja)
 3. Radne operacije
 4. Strojevi s povećanim opasnostima
 5. Grupe mjera zaštite:
  • ocjena početnog stanja,
  • ispitivanja radnog okoliša s ocjenom prisutnih opasnosti,
  • plan za smanjenje razine opasnosti i štetnosti (osnovna pravila),
  • prijedlog posebnih pravila zaštite na radu.

Šifrarnici:

 1. Opasnosti u tehnološkom procesu
 2. Posebni uvjeti rada
 3. Osobna zaštitna sredstva
 4. Radno vrijeme
 5. Ozljede na radu
 6. Profesionalne bolesti
 7. Arhiva tekstova

Rad aplikacije:

Aplikacija omogućava izradu:

 1. Analize opasnosti po grupama za sva radna mjesta (ARMO), Prilog 1
 2. Programa osposobljavanja za rad na siguran način za radna mjesta prema vrstama opasnosti, Prilog 2
 3. Popisa osobnih zaštitnih sredstava koja zaposlenici moraju koristiti ovisno o radnim operacijama, mjestima rada i radnim prostorima, Prilog 3
 4. Popis strojeva s povećanim opasnostima s datumom i ujverenjem o ispitivanju, Prilog 4
 5. Plana za smanjenje razine opasnosti, Prilog 5

Izvješća:

 1. Ispis strukture zaposlenika za ukupan sustav i organizacijske jedinice ili MT
 2. Ispis strojeva s povećanim opasnostima za ukupan sustav i organizacijske jedinice ili MT
 3. Ispis osobnih zaštitnih sredstava
 4. Ispis radnih operacija po grupama
 5. Ispis strojeva s povećanim opasnostima po grupama i organizacijskim jedinicama ili MT
 6. Pregled početnog stanja zaštite za radne prostore, mjesta rada i radne operacije (teh. opremljenost, mjerenja u radnom okolišu)

STROJEVI – Strojevi

Operacijski sustav: Windows

Struktura aplikacije strojevi koristi iste baze podataka iz aplikacije procjena opasnosti i to:

 1. Organizacijska struktura društva (nivo organizacije, struktura zaposlenih)
 2. Radni prostori
 3. Mjesta rada(postrojenja)
 4. Radne operacije
 5. Strojevi s povećanim opasnostima

Za potrebe aplikacije strojevi organizirane su nove baze podataka:

 1. Dokumentacija (projekti, upute za rad i održavanje)
 2. Ček lista pitanja za ispitivanje strojeva prema grupi stroja
 3. Sustavi zaštite
 4. Popis ispitivača
 5. Popis nedostataka

Rad aplikacije:

Aplikacija omogućava obradu ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima s ispisom zapisnika i uvjerenja.

Rad s aplikacijom je vrlo jednostavan kod obrade ispitanog stroja ili uređaja aplikacija nudi izbor svih elementa iz strukture aplikacije ovisno o grupi stroja koji se obrađuje.

Izvješća:

Aplikacija omogućava različita pretraživanja i ispis izvješća i to:

 1. Ispis svih strojeva po grupama
 2. Ispis svih strojeva za odabranu organizacijsku jedinicu ili MT
 3. Ispis odabrane grupe strojeva, ispis strojeva i uređaja bez uvjerenja s ispisom nedostaka
 4. Ispis mjesečnog i godišnjeg plana ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima