StudIS

Informacijski sustav za visoka učilišta

 

Opis

Informacijski sustav StudIS namjenjen je službi evidencije studija, nastavnicima i studentima te služi kao potpora u radu računovodstva, potpora upravi učilišta te njihovim korisnicima – studentima.

Informacijski sustav StudIS sastoji se od slijedećih informacijskih modula:

 1. DST – standard
 2. WST – korisnici studenti
 3. WPR – korisnici predavači/nastavnici
 4. WECTS – ECTS praćenje nastave
 5. WNA – praćenje izvedbenih planova i sati rada nastave
 6. WOK – obavijesti korisnika na web portalu ustanove

Moduli sadrže različite razine pristupa i dostupnih funkcionalnosti, podijeljene po kategorijama korisnika:

 • nastavnik,
 • voditelj studija,
 • koordinator prostora,
 • student,
 • knjižničar,
 • evidencija studija,
 • dekanat,
 • ostali i
 • administratori sustava

StudIS DST [desktop standardni modul] – osnovni dio sustava Osnovni modul DST je dio sustava za informatizaciju poslovnih procesa u stručnim službama visokih učilišta, informatizaciju aktivnosti nastavnika, studenata i ostalih stručnih djelatnika na visokom učilištu. Korisnici informacijskog sustava StudIS pristupaju i rade sa podacima iz baze podataka koja sadrži podatke o nastavnim planovima, nastavnicima, studentima, upisima, ispitima, ocjenama, te omogućuje korisnicima standardne aktivnosti od planiranja, praćenja studija, izdavanja potvrda, izvještaja do vršenja analiza i zbirnog izvještavanja.

StudIS WST [web studentski modul] – nadogradnja osnovnog modula Modul WST je dio IS-a koji predstavlja informatizaciju poslovnih procesa vezanih za komunikaciju studenata sa visokim učilištem – pregled ocjena, pregled izlazak na ispit sa ishodima te prijavu ispita i odjavu ispita putem web sučelja.

StudIS WPR [web predavački modul] – nadogradnja osnovnog modula Modul WPR predstavlja dio IS-a koji služi korisnicima sa ovlastima nastavnika i ostalih stručnih suradnika visokog učilišta vezanih za održavanje nastave. Omogućen je pregled studenata po raznim kriterijima, obradu ispita i ispitnog roka, izradu izvedbenog plana rada po temama sa terminima i grupama, odobravanje ispitih rokova i td..

StudIS WECTS [web modul ECTS praćenja studenata] – nadogradnja osnovnog modula WECTS predstavlja web modul koji omogućuje ECTS ocjenjivanje i bodovanje namijenjen nastavnicima i stručnim djelatnicima prilikom ocjenjivanja, bodovanja i praćenja studenata u skladu sa Bolonjskim procesom. Uključuje praćenje obaveza nastave i završnih ispita.

StudIS WNA [web nastavni modul] – nadogradnja osnovnog modula Modul WNA omogućuje praćenje rada nastavnika i vanjskih suradnika na predavanjima, vježbama, seminarima, konsultacijama i povjerenstvima. Omogućuje voditeljima (odgovornim osobama) verifikaciju ostvarenih sati i obračunavanje norma sati rada nastavnika.

StudIS WOK [web modul za obavijesti korisnicima] – nadogradnja osnovnog modula WOK modul predstavlja dio sustava koji služi ažuriranju i pregledavanju obavijesti učilišta, te njihovom objavljivanju na službenim stranicama ustanove.

Preuzmite brošuru