Farmakopeja

Web modul namijenjen uredima farmakopeje medicinskih agencija.

Web aplikacija je dostupna na farmakopeja.halmed.hr

Opis

FARMAKOPEJA je web modul namijenjen uredima farmakopeje medicinskih agencija.

Modul predstavlja potpuno rješenje u pogledu registracije, naplate i ograničavanja pristupa klijentima. Moguće je obavještavanje vanjskih i internih korisnika. Uređivanje sadržaja farmakopeje obavlja se putem MS Office Word aplikacije, a objava sadržaja putem web sučelja.

U nastavku slijede kratki opisi važnijih značajki modula Farmakopeja.

Registracija korisnika:
• zaštićeni sustav registracije korisnika;
• zaštićen ulazak (1 korisnik, dva računala);
• automatsko licenciranje za vanjske korisnike, licenca vrijedi godinu dana od dana aktivacije;
• mogućnost da licenca za interne korisnike vrijedi neograničeno;
• upozoravanje korisnika na istek licence;
• promjena lozinke nakon prve prijave.

Kopiranje, ispis:
• sadržaj zaštićen od kopiranja.

Aktivna i arhivirana izdanja:
• izbornik za ulazak u ostala objavljena izdanja;
• posebni izbornik za arhiv;
• stupanje na snagu predefinirano (tablica s datumima stupanja na snagu);
• spremanje u arhiv predefinirano (sa svakim novim izdanjem koje se pojavi u osnovnom izborniku, najstarije prelazi u arhiv);
• označavanje u tekstu traženih riječi.

Pretraživanje:

• pretraga sadržaja arhiviranih i aktivnih izdanja putem ključnih riječi u datotekama;
• pretraga za UF uključuje i efikasnije uređivanje i ispravak sadržaja.

Stablo sadržaja i poveznice u sadržaju:

• mogućnost izrade stabla sadržaja;
• mogućnost praćenja svih korištenih sidara (bookmarka/anchora) definiranih u datotekama sadržaja;
• jednostavno uređivanje sidara (bookmarka/anchora) između različitih datoteka.

Alati za rad sa sadržajem:
• MS Office Word kao uređivač HTML teksta stranice sa direktnim spremanjem na web lokaciju;
• objava sadržaja putem web sučelja aplikacije.

Uređivanje slike zaglavlja:
• Uređivanje slike putem MS Paint aplikacije.

Dostupne uloge odnosno mogućnosti korisnika:
1. UF: Uređivanje kompletnog sadržaja (unošenje, izmjena, brisanje teksta, slika, matematičkih formula, dodjeljivanje stilova, korištenje „track changes“ i sve ostale mogućnosti MS Office Word aplikacije);
2. Pregledavači: Stručni pregled (otvoren pristup samo određenim dokumentima);
3. Korisnik: – pregled sadržaja;
4. Napredni korisnik: – sve kao Korisnik i dodatno otvara korisnički račun i produljuje licence pred istek;
5. IT Administrator: – aktivacija licenci, praćenje plaćanja ponuda, obavještavanje putem e-pošte, zabrana pristupa korisnicima, ažuriranje podataka svih korisnika.