ARMeS

Informacijski sustav za upravljanje poslovnim i stambenim objektima

Opis

Općenito o sustavu ARMeS

Informacijski sustav ARMeS (Advanced Residential and property Management System) predstavlja napredni sustav za upravljanje poslovnim i stambenim objektima. U sustavu su svi moduli i uključena programska rješenja međusobno kompatibilna i čine jedinstven integralan informacijski sustav. Djelatnici, odnosno korisnici i sudionici, u radu sa ARMeS sustavom ili sa nekim njegovim dijelom samo jednom unose podatke u centralnu bazu podataka, a ti će podaci biti dostupni svim ostalim ovlaštenim korisnicima informacijskog sustava u ovisnosti o dodijeljenim ovlastima. Korisnici sustava pristupaju radu pomoću izbornih ekrana. Izbornim ekranima se odabiru po nivoima radova do zadnjeg nivoa na kojem se pristupa određenom ekranskom pregledu (tabeli) sa pripadajućim podacima. Na svakom pristupljenom ekranskom pregledu odnosno prozoru za pregled, u ovisnosti o ovlaštenjima korisnika koji je pristupio sustavu, omogućene su osnovne aktivnosti za rad unos, izmjena i/ili brisanje odabranih podataka pomoću forme za rad.

Struktura sustava ARMeS

Glavni izborni ekran sastoji se od osnovnih dijelova:

  1. Katalozi – šifrarnici
  2. Upravljanje zgradom
  3. Funkcije
  4. Izvještaji
  5. Administracija
  6. Pomoć

Osnovni dio Katalozi-šifrarnici namijenjen je pregledu i radu sa šifrarnicima neophodnih za rad u ostalim dijelovima sustava, te je obavezno pripremiti, odnosno ažurirati, sve neophodne šifrarnike. Korisnicima je također omogućeno ažuriranje šifrarnika i prilikom rada u drugim dijelovima sustava.

Redovni rad se obavlja odabirom odgovarajuće aktivnosti u II., III. i IV. dijelu sustava tj. izborom se pristupa odabranom ekranskom pregledu.

Na ekranskim pregledima, ovisno o njihovoj složenosti i vrsti podataka, omogućeno je korisnicima pretraživanje i filtriranje podataka, a pomoću određenih funkcijskih tipki pokreću se određeni postupci, dobivaju dodatni pregledi i/ili obrađuju dodatno svi ili samo selektirani podaci.
Otvaranjem pojedinačnog zapisa za pregled u novom prozoru prikazuju se vezani pregledi.

Upravljanje zgradom sadrži pregled zgrade, ulaza, stanova te korisnika i vlasnika tih istih stanova. U tom dijelu sustava sadržane su i financije zgrade, vezani krediti i zaduženja, te izlazni i ulazni računi, virmani, zahtjevi zgrade kao i opomene i tužbe korisnicima i/ili vlasnicima stanova za neplaćena zaduženja.

Izvještavanje iz sustava odnosno tisak određenog dokumenta ili popisa te izvršavanje funkcija omogućeno je pokretanjem gumbova (tipki) na određenom ekranskom pregledu ili preko glavnog izbornika. Prilikom odabira za pristup i formiranje odabranog izvještaja ili izvršavanje odabrane funkcije korisniku se nude parametri za formiranje izvještaja i pokretanje funkcije. Formirani izvještaj odnosno dokument se sprema u PDF formatu na lokalnom računalu te se može tiskati, dok se prilikom izvršavanja funkcije korisniku prikazuje tijek obrade podataka, te se nude dodatni gumbi i poveznice za otvaranje novostvorenih ili postojećih, izmijenjenih zapisa.

Administracija se odnosi na dodjelu prava pristupa za rad s pojedinim dijelovima sustava. Administrator može korisniku dodijeliti ovlasti za čitanje, čitanje i ažuriranje te ažuriranje. Pomoć pruža korisnicima osnovne smjernice za korištenje sustava.

Dodatne mogućnosti sustava ARMeS

Omogućen je pristup vanjskim korisnicima – vlasnicima, korisnicima i ovlaštenim osobama radi uvida u pregled dospjelih neplaćenih i plaćenih zaduženja stanova, te dodatni pregled računa zgrade. Neplaćena zaduženja su prikazana u obliku virmana s pripadnim barkôdom pomoću kojeg se jednostavno može izvršiti plaćanje zaduženja.

Za redovan rad u sustavu ARMeS u prilogu u softverskom paketu, odnosno sustavu, biti će dostavljen programski modul za administraciju korisnika, te ažuriranje njihovih ovlasti za rad:

  • Autentifikacija:- za pristup bazi ili bilo kojem dijelu sustava korisnici su obavezni koristiti jedinstveno korisničko ime i lozinku, te bez njihovog poznavanja ne mogu koristiti sustav niti neki njegov dio. Dodjela korisničkog imena i početne lozinke svakom korisniku u nadležnosti je administratora sustava.
  • Autorizacija:- svaki korisnik ima posebno određene ovlasti (unos podataka, upisivanje – ažuriranje i pregled, samo pregled odnosno čitanje i bez ovlasti) nad dogovorenim dijelovima sustava.

Svi izvještaji iz sustava su izrađeni u grafičkom obliku (mogućnost tiskanja na InkJet i laserskim printerima), te su formirani u PDF dokumentu.

Spremanje sigurnosnih kopija baze podataka podržano je serverskim postavkama i prilagođeno za spremanje na dostupnim uređajima servera.

Aplikacija je izrađena u skladu s GDPR uvjetima rada.

Preuzmite brošuru