Stručni suradnici

Podaci o stručnim suradnicima

dr.sc. Marin Kaluža

Marin Kaluža radi kao projektant informacijskih sustava. Diplomirao je u Rijeci i stekao zvanje profesora pedagogije i informatike. Trenutno je na poslijediplomskom studiju informatike u Varaždinu. Predaje na Veleučilištu u Rijeci na kolegijima Osnove programiranja i Projektiranje informacijskih sustava. Aktivno sudjeluje na informatičkim konferencijama i seminarima kao izlagač (autor). Do sada je izdavao radove na savjetovanjima CASE 14 i CASE 15.

U dosadašnjem radu obavljao je poslove programera i projektanta informacijskih sustava.

Najznačajniji obavljeni poslovi i zadaci su:

  • samostalan rad na razvoju projekta, izgradnji (programiranju) i održavanju programskih riješenja za aplikacije za potrebe: Uljanik Pula, Metisa Rijeka, Trgovine ABC Ravna Gora, Jadrankomerc Crikvenica, Kostrena Komerc Kostrena;
  • timski rad na projektiranju, izradi i uvođenju informacijskog sustava za potrebe poduzeća Novotehna Rijeka, Uljanik Pula;
  • uvođenje aplikacija odnosno programskih riješenja sa osposobljavanjem izvršioca u pojedinim poduzećima (Uljanik Pula, Metis Rijeka, Metal Opatija i Enitrade Rijeka).

U području osposobljavanja i unapređenja informatike aktivno je učestvovao na seminaru “ISO sustavi upravljanja i prikaz softverske metode sustava upravljanja zaštitom” u Opatiji sa temom: Programska rješenja implementacije SUZ (sustav upravljanja zaštitom).