Kadrovi

Podaci o stručnim kadrovima i tehničkoj osposobljenosti

Franko Kaluža, prof.

Informatikom se bavi od 1975. godine, a od 1976. do 1997. godine radi u ERC-u 3.Maj na poslovima: programera, projektanta IS, glavnog poslovođe analize i programiranja, a posljednjih 11 godina obavljao je dužnost rukovodioca ERC-a 3.Maj.

U tom periodu učestvovao je u radu na raznim informatičkim projektima u i izvan 3.Maja i to na:

  • samostalnim izradama aplikacija koje su bile integrirane u tada postojeći informacijski sustav 3.Maj-a (osnovna sredstva, obračun plaća, troškovi proizvodnje i poslovanja i dr.);
  • projektiranju složenih informacijskih sustava u timskom radu sa razvojem, programiranjem, uvođenjem i održavanjem (informatički podsustavi: glavna knjiga, praćenje proizvodnje, interno bankarsko poslovanje, kadrovsko poslovanje, materijalno poslovanje sa skladišnim poslovanjem i dr.);
  • razvojnim informatičkim projektima (BSP studija dugoročnog razvoja IS 3. Maja, sustav komunikacijske informatičke mreže 3. Maja, standardizacija i sistematizacija u informatici, razmjena podataka između poduzeća i institucija u Rijeci, razmjena informatičkih riješenja i razmjena podataka između brodogradilišta Spilt, Trogir, Uljanik, Kraljevica i dr.)
  • projektima osposobljavanja i informatičkog opismenjavanja (provođenje višegodišnjeg osposobljavanja u Centru za izobrazbu kadrova u 3. Maju; projekt informatičke škole u 3.Maju, povezivanje i razmjena informatičkih znanja između fakulteta i 3.Maja);
  • šestogodišnjem radu u odboru za informatiku Privredne komore Rijeka, kao predsjednik odbora djeluje na razvoju, unapređenju i uvođenju informatike u poduzeća, škole, fakultete i ostale institucije u Primorsko-goranskoj regiji; te planira, organizira i vodi redovna godišnja savjetovanja informatičara u Opatiji koje kasnije prerastaju u CASE savjetovanje;
  • raznim predavanjima iz područja organizacije i razvoja u informatičkoj djelatnosti: na savjetovanjima informatičara u Opatiji, Zagrebu i Poreču.

Od 1997. godine za potrebe poduzeća MAPRO d.o.o. vrši projektiranje, izgradnju, uvođenje i održavanje programskih riješenja odnosno informacijskih sustava, koji najčešće pokrivaju poslovne funkcije: računovodstva i financija, planiranja i pračenja proizvodnje, planiranja i pračenja kadrova, obrazovanja i osposobljavanja, te trgovine i komercijale. Neki od korisnika takvih informacijskih sustava navedeni su u referentnoj listi korisnika.

Dino Abazović struč.inf.

Radi na poslovima projektiranja,programiranja, testiranja i održavanja informacijskih sustava i njegovih djelova, zaposlen je u MAPRO d.o.o. od kolovoza 2009. god. na poslovima programera informacijskih sustava.

Sudjelovao u radu na sljedećim poslovima:

  • izrada programa na osnovu izrađenih projektnih rješenja za razne korisnike Mapro-a;
  • izrada projektnih rješenja, programiranje, testiranje i uvođenje informatičkih modula za neke korisnike Mapro-a (HALMED, MediLAB, 3.Maj TIBO, Metis, Grad Rijeka, DŠM 3.Maj, i dr.);
  • izrada posebnih programskih algoritama po zahtjevu korisnika;