Povijest tvrtke

Mapro d.o.o.

Tvrtka je osnovana aktom o osnivanju 02. studenog 1992. godine, koji je usklađen sa Zakonom o trgovačkim društvima dana 16. studenog 1995. godine.

Tvrtka Mapro d.o.o. je do 01.12.1997. funkcionirala i pružala usluge svojim korisnicima bez zaposlenih. U tom periodu obavljala je usluge iz:

  • Projektiranja, gradnje i uvođenja aplikacija kod svojih korisnika sa programskim alatom CLARION 2.1 pod operativnim sistemom MS-DOS.
  • Obrade podataka (unos, ažuriranje i izvještavanje) za korisnike usluga na opremi tvrtke Mapro d.o.o.
  • Pružanju računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga za korisnike na opremi tvrtke Mapro d.o.o.

Od 01.12.1997. godine zapošljava jednog zaposlenika na poslovima projektanta informacijskih sustava, te u slijedećem periodu do 2000. godine proširuje krug korisnika sa uvedenim aplikacijama na opremi korisnika. Podiže se tehnološka osnova za razvoj aplikacija odnosno informacijskih sustava, nabavlja se nova hardverska oprema sa sistemskim softverom, te alati za razvoj aplikacija (Clarion 3.1). Tvrtka u tom periodu vrši osposobljavanje svojih korisnika u informatičkoj školi kroz organizirane tečajeve iz operativnih sustava MS-DOS-a i WINDOWS-a, uredskih alata WORD-a, EXCEL-a. Od tog perioda počinju se izrađivati aplikacije za rad pod WINDOWS operativnim sustavom.

Dana 01.12.2000. godine zapošljava drugog projektanta informacijskih sustava i nadalje proširuje broj korisnika, te povećava broj izrađenih aplikacija i povećava integralnost, sveobuhvatnost i cjelovitost informacijskih sustava za svoje korisnike.

U toku 2000. godine upućuje jednog zaposlenika na dodatno školovanje odnosno na poslijediplomski studij iz poslovne informatike na Varaždinsko sveučilište.

Daljnjim povećanjem obima poslova i broja aplikacija pojavljuje se potreba za novim zaposlenikom, te dana 14.03.2002. godina zapošljava trećeg zaposlenika na poslovima programera-projektanata.

U periodu do 2004. godine počinje izrađivati aplikacije odnosno informacijske sustave razvojnim alatom Clarion 6.1, koje mogu raditi sa bazom podataka pod MySQL i ORACLE-om.