Reference

REFERENTA LISTA KORISNIKA INFORMACIJSKIH SUSTAVA

 1. Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb
 2. Grad Rijeka
 3. Veleučilište u Rijeci
 4. Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću
 5. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 6. Rijeka stan d.o.o., Rijeka
 7. Metis d.d., Rijeka
 8. ElektroPrimorje, Rijeka
 9. Medilab d.o.o., Zagreb
 10. 3.Maj Tibo d.d., Matulji
 11. Jadrankomerc d.d., Crikvenica
 12. Servus d.o.o., Rijeka
 13. Pelikan kladionice d.o.o., Rijeka
 14. Studentski centar Rijeka
 15. Enitrade d.o.o., Rijeka
 16. Ikarplast d.d., Crikvenica
 17. iAlati d.o.o., Rijeka
 18. AQT d.o.o., Zagreb
 19. JLM Perković d.o.o., Matulji
 20. Slaving d.o.o., Viškovo
 21. ITT d.o.o., Rijeka
 22. Lagos d.o.o. knjigovodtveni servis, Rijeka
 23. Stolar d.o.o., Lovran
 24. Mareton d.o.o., Zagreb
 25. Debenc-plus d.o.o., Rijeka
... i još >150 nenavedenih partnera.